Godt nyttår!

Godt nyttår!

GODT NYTT ÅR! Planar framover 2020 vart eit stille år når det gjeld konsertar og festival, 2021 blir og eit år prega av restriksjonar. Men det er planlagt nokre konsertar frå september og ut året, som vi vonar kan gjennomførast. Til dømes konserten med deltakar frå Grieg-competition i Bergen.  I første halvdel av 2021 er […]

Fra Beethoven til Valen

Fra Beethoven til Valen

Festival-programmet 2020 stadfestar Fartein Valen sin viktige rolle i musikkhistoria. Norsk musikk blir gjennom Valen sidestilt med det fremste som skjedde i Europa på same tid. Trygt forankra i den klassiske musikkarven. Han kunne gjort det lettare for seg sjølv, men kunstnarkallet hans ville det annleis. Kvifor skreiv han musikk med eit slikt fortetta og […]

Programmet for minifestivalen 3-7.april er nå klart!

Programmet for minifestivalen 3-7.april er nå klart!

    Konsertprogrammet vårt i 2019 er nå klart for offentliggjøring. Dette året blir det minifestival 3-7.april. Programmet inneholder musikk av komponister med et stort spenn: Duke Ellington, Fartein Valen, Franz Schubert, Brahms, Bach, Ole Pause, Bjørn Berge og mange flere. Programmet springer ut av profilen fra 2018 «Fra klassisk harmoni til harmonisk anarki». Den reisen […]

Fartein Valen minifestival 2019

Fartein Valen minifestival 2019

Fartein Valen-festivalen med tilhørende satellittkonserter er nå gjenomført med mange fine opplevelser å se tilbake på. Den siste konserten var 28.oktober i Sveio kyrkje. Festivalen og satellittkonsertene har hatt mange høydepunkt der komponisten Fartein Valen ble et midtpunkt. Strykekvartetten Fragaria Vesca imponerte med alle Valens strykekvartetter. Solveig Slettahjell hadde en fantastisk åpningskonsert, Kjetil Gudim var […]

Fartein Valen-festivalen 2018

Fartein Valen-festivalen 2018

  Kjære festivalgjester! Årets festival har overskriften «Fra  klassisk harmoni til harmonisk anarki». Vi tror nok at denne tittelen vil vekke både avsky og begeistring. Det kan derfor være på sin plass å gi en forklaring på hvorfor den er valgt. Årets festivaluttrykk får frem en kontrast Fartein Valen er et eksempel på. Denne beskjedne […]

Agnes Hiorth i Valenheimen

Agnes Hiorth i Valenheimen

Søndag 26.november vil kunsthistorikeren Gunnar Danbolt holde foredrag i Valenheimen med utgangspunkt i maleriene av Agnes Hiorth. I tillegg fremfører sopranen Hilde Haraldsen Sveen og pianisten Knut Christian Jansson sanger av Fartein Valen og Richard Strauss. Arrangementet starter tidlig ettermiddag, kl 15.00. Ta turen til Valenheimen og opplev den særegne atmosfæren i huset!   I […]