Konsert i Vår Frelsers kirke

Under festivalen i år blir det fantastiske orgelet i Vår Frelsers kirke brukt i tre konserter. Orgelet evner å tilføre nytt liv til store deler av orgel-litteraturen. Under festivalen får vi lytte til Valen i ulike konstellasjoner. På denne konserten med organisten Harald Rise blir det musikk av Valen, Habbestad og Bach. Verket av Kjell Habbestad bygger på to temaer av Valen. I tillegg får vi høre kammerkoret Bocca fremføre Johann Sebastian Bachs motett "Jesu meine Freude".

 

Mandag 27.august kl 19.00

Inger Elise Reitan, konferansier

Harald Rise, orgel

Fartein Valen:
Pastorale for orgel, op 34 (1939)
Kjell Habbestad:
Introduksjon, passacaglia og fuge, op. 18 (1987), over 2 temaer av Fartein Valen
Johann Sebastian Bach:
Orgelkoral over «Jesu, meine Zuversicht», BWV 728
Johann Sebastian Bach:
Preludium og fuge i h-moll, BWV 544


Kammerkoret Bocca, dirigent Ive Buch Romme, Fiolin: Gjertrud Økland, Bernhard Gismervik, Xenia Berkova ; Bratsj: Karoline Vik Hegge; Cello: Tobias Tellmann  og Arnfinn Tobiassen, orgel


Johann Sebastian Bach:

Jesu, meine Freude BWV 227

Sats 1

Jesus, du min glede, du mitt æresklede, Jesus, all min skatt!
Å, hvor lenge, lenge skal meg nøden trenge før jeg får deg fatt?
Jeg står fram for deg, Guds Lam, du som all min synd har båret og til brud meg kåret.

Sats 2

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik Ånden vil.

Sats 3

Under dine hender jeg for mine fiender sikker er og fri.
La da Satan knurre, og la verden murre, Jesus står meg bi.
Selv om nød og harde støt, død og helved kan forskrekke, Jesus skal meg dekke.

Sats 4

For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.

Sats 5

Bort, du gamle drage, bort all dødens plage, bort, all frykt og sorg!
Verden hatet slynger, jeg står her og synger i en sikker borg.
Himlens makt skal holde vakt. La så jord og avgrunn brumme, de skal nok forstumme.

Sats 6

Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.

Sats 7

Bort fra sinn og øye, alt som vil fornøye, Jesus er min lyst.
Bort, du falske ære, deg vil jeg unnvære, jage fra mitt bryst.
Sorg og nød, kors, spott og død, hva kan meg fra Jesus skille, om jeg lider ille?

Sats 8

Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten.

Sats 9

Alle dere tanker som i verden vanker, sier jeg farvel.
Og i dere synder som slik lyst forkynner, har jeg ingen del.
Bort, du prakt og hovmods drakt! Deg, du liv med mørkets laster, glad jeg fra meg kaster.

Sats 10

Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Sats 11

Sorgens ånder vike! Med sitt gledesrike trer nå Jesus inn.
Har jeg Gud i hjertet, må selv bitter smerte skape fryd i sinn.
Om jeg her foraktet er, er du i mitt kors til stede, Jesus, du min glede.


 

Organist Harald Rise (* 1956) er professor i kirkemusikk ved Institutt for musikk, Norges teknisk/naturvitenskapelige Universitet NTNU. Etter orgelstudier ved Norges musikkhøgskole (orgeldiplom), London (David Sanger) og Paris (Daniel Roth), debuterte han i 1981. Som orgelutøver og -akkompagnatør har han turnert i Europa, USA og Canada, holdt en lang rekke orgelkonserter i NRK radio og TV, utgitt 9 orgel-CDer og medvirket i flere andre. Rise er også aktiv som musikkforsker, og har publisert om kirkemusikalske og musikkvitenskapelige emner. I 2002 ble han dr. art. med en avhandling om Maurice Duruflés orgelverker.


Kammerkoret Bocca ble etablert av dirigent Ive Buch Romme våren 2010 for å gi dyktige unge sangere i Haugesundregionen (kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio)  et tilbud om større musikalske utfordringer. Koret har som formål å være en spydspiss for regionens kormiljø og et attraktivt kulturtilbud for publikum. Disse mål søkes oppnådd gjennom:

§  opptak av gode sangere i alderen 16-40 år, hvorav mange med høyere musikkutdanning

§  arbeid med repertoar av god kvalitet innenfor ulike sjangere

§  konsertering alene og i samarbeid med andre kunstnere
(bl.a.  jazzpianist Svein Olav Herstad, visesanger Jan Ingvar Toft, trompetist Tine Thing Helseth, folkemusiker Nils Økland og jazzsaksofonist Tor Yttredal)

§  deltakelse på korkonkurranser
(den første blir Syng for oss i Bergen juni 2012, hvor koret stiller i klasse A)

§  kontakt med musikkorganisasjoner
(bl.a. Norges Korforbund, Kulturnatt Haugesund, Fartein Valen Festivalen og Musikkselskapet Nordvegen)

§  felleskonserter med andre kor
(bl.a. Haugesund Vokalensemble, Kopervik kirkekor, Tysvær blandakor, Vissjasskoret og Sankta Sunniva Kammerkor i Bergen)

Kammerkoret Bocca har i dag 20 dyktige sangere i alderen 16-40 år. Koret har siden oppstarten bidratt på cd-innspilling, hatt konserter med repertoar innen klassisk, jazz og folkemusikk, sunget på de lokale tv-kanalene, hatt flere konserter i Bergen og framført verket ”Dixit Dominus” (Händel) med solister og strykere. Motetten ”Jesu, meine Freude” (Bach) framførte de også i en fullsatt Avaldsnes kirke palmesøndag 2012. Se også hjemmesidenwww.kammerkoretbocca.no og følg koret på Facebook på www.facebook.com/kammerkoretbocca.


Ive Buch Romme er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og er ansatt som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen Stord/Haugesund og på musikklinja ved Skeisvang videregående skole i Haugesund. Hun har dirigert ulike kor siden 1994 og vant i 2008 dirigentpris i den Internasjonale Korkonkurransen i Riva del Garda, Italia.

 

 


Johann Sebastian Bachs motett ”Jesu, meine Freude” (Motett Nr.3 i E-moll, BWV 227) er en 5-stemmig koralmotett. Motetten ble skrevet i 1723 til en begravelse i Thomaskirken i Leipzig der Bach var kantor. Teksten er vekselvis hentet fra koralen ”Jesu, meine Freude” (Jesus, du min glede) og fra Romerbrevet kapittel 8-9. Teksten fra Romerbrevet taler om at Jesus har befridd mennesket fra synden og døden, mens koralens tekst lovpriser gavene fra Jesus og gir uttrykk for en lengsel etter hans ånd. Motetten er i 11 deler, og består av koralsatser i ulike arrangement, triosatser og en dobbeltfuge.

Motetten fremføres av Kammerkoret Bocca, strykere fra Munor og organist Arnfinn Tobiassen under ledelse av dirigent Ive Buch Romme.Kjell Habbestad
(f. 1955, Bremnes på Bømlo) er professor i teori og komposisjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Han har sin diplomutdannelse fra samme institusjon, og har siden arbeidet som lektor i teori ved Bergen Musikkonservatorium (1981-86), førsteamanuensis ved Østlandets Musikkonservatorium (1986-96), og ved musikkhøgskolen fra 1996. Som organist har han òg gjort tjeneste ved Snarøya og Langhus kirker.
Habbestad har en stor produksjon som komponist. Verklisten inkluderer orkesterverk, kammerverk for ulike besetninger, korverk, verk for orgel og piano og en god del dramatiske verk. Av disse kan nemnes  Mostraspelet, som siden 1984 har blitt framført hvert år i Moster amfi, oratoriet Ei natt på jorda (1983) og Adam og Eva (2008), de tre operaene Hans Egedes natt (1995), The Maid of Norway (2000), Une page d’historie de la civilisation (2005) og musikalen Greven av Monte Cristo (2011). Habbestad har og vært aktiv fagforeningsmann, skribent og redaktør, hovedsakelig i tilknytning til Norsk komponistforening.