Trekkfuglen

Et følelsesuttrykk som sprengte grensen for dur og moll!

Trekkfuglen-ForsideFartein Valen (1887–1952) regnes blant de mest særpregete og nyskapende komponister i det 20. århundre, og han er en av de få norske komponistene som har vunnet internasjonalt ry. Valen ble en ensom svale i Norges musikkliv i mellomkrigstiden; han utviklet sin musikalske modernisme i en tid da store deler av den norske musikerstand var påvirket av «den nasjonale linje». Dette førte gjennom mange år til flengende kritikker og mytedannelser rundt Valen, og hans komposisjoner ble spottet som «degenerert kunst». Gjennom hele livet elsket Valen de musikalske klassikere over alle. Derfor ble ikke minst komponisten selv meget forbauset over at det ble nettopp han som ble selve innbegrepet med musikalsk modernisme i Norden i 1920–1930-årene. Men Fartein Valen måtte gå sine egne veier; han opplevde å bli styrt av et instinkt i sin vei bort fra dur/moll-tonaliteten og i sin ferd mot et nytt og ukjent musikalsk språk. Han følte seg i slekt med trekkfuglene som legger ut på sin ferd over verdenshavene uten å vite hva de kommer til; dette fordi de drives av instinktet.

I TREKKFUGLEN følger vi Valen fra hans barndomsår på Madagaskar til hans modne år som feiret komponist med Statens komponistgasje og oppførelser rundt om i verden. Gjennom et utvalg av Valens 500 brev blir vi kjent med mennesket og tonekunstneren. Disse tekster bidrar ikke minst til å vise forbindelseslinjer mellom Valens kunstnerkall og de sentrale europeiske åndsstrømninger i mellomkrigstiden.

TREKKFUGLEN gir også en gjennomgåelse av Valens samtlige 45 komposisjoner.

Omtaler av boken:

«En slik grundig og samlet gjennomgang av Valens liv og verk har vi ikke hatt før, eller mer presist; har vi aldri vært i nærheten av å ha. En bok av denne type vil fylle et stort behov, både for studenter og forskere i Valen, men også for den mer alment kulturinteresserte.» – Ståle Wikshåland, prof. dr. philos, Inst. for musikkvitenskap, Univ. i Oslo.

«Tjøme har skrevet den første komplette faglitterære bok om modernisten og komponisten Fartein Valen og hans musikk. Forfatteren bringer frem en mengde stoff som aldri før har vært tilgjengelig for offentligheten, nemlig Valens egne obeservasjoner av musikk, kultur og medmennesker. Det er ikke bare komponistens historie som brettes ut, men en hel epoke av europeisk kulturhistorie. Tjøme har utført et pionerarbeid av rang gjennom å gå så dypt inn i korrespondanse, familiebakgrunn, aviskritikker, samtidig musikkhistorie, kombinert med verkanalyser. Verket vil bli en fremtidig og uomgjengelig referanse for videre forskning om komponisten og hans musikk.» – Lasse Thoresen, prof., Norges Musikkhøgskole.

«Det har lenge vært behov for et verk som anskueliggjør Fartein Valens sentrale posisjon i norsk og europeisk musikk- og åndsliv for det store kulturinteresserte publikum. TREKKFUGLEN har som sentralt siktemål nettopp å levendegjøre Valens pionergjerning mot bakgrunnen av og som bidrag til norsk kulturhistorie og de sentrale europeiske strømninger innen de humanistiske disipliner.» – Kjell Skyllstad, prof. emer., Inst. for musikkvitenskap, Univ. i Oslo.

 

ForfatterportrettEtter et år ved Yale University, Department of Music, USA, forsvarte Berit Kvinge Tjøme i 1997 sin doktorgrad i Valens dissonerende kontrapunkt ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: The Articulation of Sonata Form in Atonal Works by Fartein Valen. Analyses of his Violin Concerto, Op. 37 and Symphony No. 3, Op. 41. Tjøme har klaverpedagogisk eksamen og 25 års erfaring som klaverpedagog og hun har skrevet en rekke konsertanmeldelser, aviskronikker og artikler i aviser og musikktidsskrift. Tjøme har hatt egne musikkprogram i NRK P1 og har gitt en rekke vitenskapelige bidrag ved internasjonale forskerkongresser og holdt flere populærvitenskapelige foredrag ved ulike institusjoner. Et lengre forskningsopphold ved Arnold Schoenberg Center, Wien, har vært av uvurderlig betydning for skrivingen av TREKKFUGLEN.

 

Boken er til salgs hos ARK-bokhandel i Haugesund sentrum.

ISBN = 978-82-7099-689-6
Utgiver: Instituttet for sammenlignende kulturforskning (ISK).
Forlag: Novus.
Pris: kr. 395,- (ca. 800 sider).