Fartein Valen-festivalen 2018

 

Kjære festivalgjester!

Årets festival har overskriften «Fra  klassisk harmoni til harmonisk anarki». Vi tror nok at denne tittelen vil vekke både avsky og begeistring. Det kan derfor være på sin plass å gi en forklaring på hvorfor den er valgt. Årets festivaluttrykk får frem en kontrast Fartein Valen er et eksempel på. Denne beskjedne og tilbaketrukne personligheten som på slutten av sitt liv levde i stille omgivelser i familiehjemmet i Valevåg var en dristig og banbrytende kunstner. Arbeidsrommet i Valenheimen gir oss en forståelse av en allsidig kunstnerpersonlighet. Bøkene, maleriene og notene viser at han arbeidet med stor intensitet innenfor en bred kunstforståelse. Men han hadde en klar oppfatning om hva som var hans kall. Det var ikke å kopiere andre komponister og stilretninger, men han ville skape sitt eget uttrykk. Musikkmiljø som kun ønsket å dyrke de gamle klassikerne, kalte han «Tosseparadis». Som ung student ved musikkhøyskolen i Berlin brøt han med den viktigste utdanningsinstitusjonen i Europa. Lærerne ble for konservative for han. Derfor ble han en fri student og han ville skape ny musikk ingen hadde hørt før. Han arbeidet for å komme på innsiden av andre komponisters musikk, han ville gripe ånden i musikken. Han ønsket å kjenne andre komponisters musikk fra innsiden. Dette gjorde han i dyp respekt. Han avviste kopi, men brukte kjente teknikker. Han brukte polyfonien. Han så sammenhengene i et harmonisk forløp. Han skapte melodiske linjer og han brukte kjente formelementer. Likevel skapte han noe helt nytt. Han skapte ny forståelse av dissonansbehandling, harmoni og melodi. Han satte ikke de samme grensene de gamle gjorde. Han ble en banebryter og tenkte nytt. Komposisjonsmetodene hans skapte en ny forståelse av gamle teknikker. Han snudde opp ned på gamle sannheter. Å skifte mental tilnærming til en nedarvet sannhet, for dermed å skape et nytt grunnlag for forståelse, er noe av det vanskeligste som er. Derfor har vi valgt å kalle Valen for en harmonisk anarkist. Han lot seg ikke begrense av de gamle reglene for blant annet harmoni, men skapte en helt ny forståelse av dem.

Fartein Valen-festivalen 2018

Årets festival starter i Sveio kyrkje onsdag 18.april med «Poetisk tale» med Solveig Slettahjell, Vertavo-kvartetten og Kjetil Bjerkstrand Trio. Øyvind Varkøy har satt melodier til dikt av Gunvor Hofmo, Jan Fosse, Arnold Eidslott og Arnfinn Haram. Kjetil Bjerkestrand har laget arrangement for strykerne – men han har og gitt musikerne frihet til spontanitet og improvisajon. Dette blir en smykke av en konsert som gir en fantastisk start på festivalen! Vertavo-kvartetten fremfører Puccini’s Carissimi som et tillegg i programmet.  Torsdag er det klart for besøk av Det norske solistkor og Barokkanerne. Dette er en stor begivenhet der Norges beste kor kommer sammen med instrumentalister  som har spesialisert seg på barokkmusikk. Programmet har tittelen «Bach – Far og sønn. Hamburg 1786.» Repertoaret inneholder Credo-satsen fra Messe i h-moll av J.S.Bach i tillegg til Carl Phillipp Emanuel Bach sin Magnificat. Samme dag holder ordføreren i Haugesund en mottakelse i Bystyresalen der leder i Snøhetta, arkitekt Kjetil Trædal Thorsen, vil snakke om forholdet mellom Musikk og arkitektur. Marina Johansson, klaver, og Tobias Tellmann, cello,  spiller hvert sitt verk av Bach som en innramming til foredraget. Johann Sebastian Bach er blitt kalt Den største av arkitekter. Dette arrangementet starter kl 18.00 torsdag 19.april.

Fredag 20.april er det skolekonserter i Sveio og det er fagsamling i Valenheimen ledet av Tor Johan Bøen. Fiolinisten Tor Johan Bøen er både musiker og musikkforsker. Han har gjort flereinnspillinger av Valens musikk og han holder nå på med en nyutgivelse av strykekvartetten uten opusnummer. Han er og engasjert av Valen-arbeidet til å lede prosjektet «Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk» Bøen er en utøver som kjenner Valens kammermusikk inngående. Under årets festival leder han fremføringer av alle Valens strykekvartetter, Goethe-sangene arrangert for kammerensemble og Arnold Schönbergs strykekvartett i d-moll. Sopranen Isa Catharina Gericke er solist her.  Om kvelder spiller Stavanger Symfoniorkester i Vår Frelsers kirke kl 18.00. Orkesteret sin sjefsdirigent Christian Vasquez leder orkesteret. Solist i Mendelsohns fiolinkonsert i e-moll er Ludvig Gudim. Mendelsohns skotske symfoni avslutter programmet. Strykekvartetten Fragaria Vesca spiller Valens kvartett nr 1 som start på konserten. Å sette Valens musikk inn sammen med Mendelsohn sitt romantiske tonespråk, belyser det som er et av  festivalens anliggende med årets programoppsett: For å forstå Valens tonespråk best mulig, er det vesentlig å ha ståsted i tiden før.

Lørdag 21.april er det igjen tid for Folkefest i Sveio. Denne er et samarbeid mellom festivalen, Sveio kommune og Sveio bygdalag. Bygdalaget lager til marked og det vil være aktiviteter for både store og små. Dette har vært et veldig hyggelig og populært innslag i festivalen. Musikere fra Venezianerne bidrar med markedsmusikk. Det vil bli lagt opp til et middelalderpreg på markedet. Markedet avsluttes med konsert i kommunestyresalen i Sveio der konferansier Erling Dahl jr leder oss gjennom en halvtime sammen med strykekvartetten Fragaria Vesca. Om kvelden er det Festaften i Haugesund billedgalleri. Festaften åpner med Valens fiolinsonate, op 3. Verket er et overgangsverk  mellom romatikkens klanger og Valens dissonerende polyfoni. Kvelden er ellers viet Venzianerne som sammen med Terje Nordby har laget program der de har satt overskriften: Mysterier, myter og karneval. Barokkmusikk og barokke fortellinger fra Venezia. Konserten er en tøyelig underholdningstime med utgangspunkt i barokkmusikk og byen Venezia i en tid med en rivende utvikling og et blomstrende kulturliv og folkelige innhogg i den klassiske formidlingen. Dette var tiden da karnevalet og teaterformen Commedia dell’arte oppsto. Forestillingen er bygget opp av Musikk, historiefortelling og overraskelser. Målet er å formidle at rikdommen i barokkmusikken i alle dens avskygninger kan, om den presenteres uhøytidelig og med de rette forutsetningene, gi en fornøyelig og ”ny” opplevelse av klassisk musikk – og dessuten bidra til kulturhistorisk opplysning. Det viktigste formålet er å formidle GLEDEN i musikken.

Søndag er det tur til Valevåg om formiddagen. Først musikkgudstjeneste i Valestrand kyrkje og deretter kirkekaffe i Valenheimen. Festivalmusikerne Trio Mediaeval , Joachim Kwetzinsky og Ingvild Habbestad medvirker. Avslutning på festivalen blir i år i Stord kyrkje. Mats Eilertsen har skrevet et verk for Jazztrio og vokalgruppen Trio Mediaeval. Les hele programmet på program.farteinvalen.no.

Transport til Valevåg

For de av våre gjester som er avhengig av transport til Valevåg, vil det settes opp buss til arrangementene fredag og søndag viss tilstrekkelig mange melder seg. Ta kontakt med festivalkontoret og Linda Lyngstad Hansen på telefon 52743370 eller linda.lyngstd.hansen@haugesund.kommune.no

Programmet legges ut på program.farteinvalen.no