Om musikken

Med en bakgrunn uten utøvende musikere bakover i familien, var jeg i den sjeldne situasjon å vokse opp med Valens klaverstykker som en del av «salongrepertoaret» hjemme, side om side med Mozart, Grieg, Schubert og mye annet. Sett i  lys av et ikke utpreget radikalt miljø ellers er det nok riktig å si at vår familiære tilknytning til Valen gir mye av forklaringen på dette. Det lå en ærbødighet og en dyp respekt for Valen som var koplet med en erkjennelse av at det var mye hos Valen man ikke forsto – her lå mye for framtiden. Som profesjonell utøver har det åpnet seg nye dører for meg inn til Valens univers – forståelsen er større, den dype respekten er minst like stor, og samtidig har jeg båret videre noe av den samme undringen. Å se strålende utøvere kaste helt nytt lys over Valens musikk 50-60 år etter hans død, og se hvordan det i Valens musikk ligger skatter for generasjoner å utforske, bekrefter for meg denne «barnetroen» hjemmenifra: I Valens musikk ligger så mye mer enn det vi umiddelbart forstår.

Sigurd Slåttebrekk

 

Det er det ekte og uttrykksfulle som gjør at musikken hans alltid treffer meg dypt.

Annabel Guaita

 

«Uten tvil Norges største komponist. Filosofisk dybde, formbevissthet, naturfølelse, kompromissløshet, han er Norges Beethoven.»

Einar Henning Smebye

 

Fartein Valen var en like originell tonsättere som Edvard Grieg, fast på ett helt annat sätt. Han var en modig pionjär som i sitt nordlige hemland praktisk taget ensam sökte anslutning till de moderna strömningarna i Europa för snart hundra år sidan.

Först eften hans död började yngre komponister och kritiker förstå vidden og djupet av hans gärning.

Sträng intellektuell diciplin, emotionell kontroll og djup religiösitet är hos honom förenade som hos få andra komponister. Sådana blir aldrig populära men kan bli riktm,ärken och inspirationskällor för kommande generationer. De får inte glömmas. Deras musikk måste spelas för att leva och fylla sin mission.

Fartein Valen är en norsk ikon som hör hemma i landets alla musikaliska tempel.

Henrik Blomstedt