Tidligere tildelinger

Fartein Valen-stipendet ble første gang delt ut i 1999 til Ståle Kleiberg. Fartein Valen-prisen ble første gang gitt til fiolinisten Ole Bøhn. Tildelingene alternerer annet hvert år og har stor betydning for arbeidet gjennom bestillingsverk, konserter og tiltak som "WorkshopValen". Tilknytningen til komponisthjemmet er viktig i dette arbeidet.

Fartein Valen-prisen

2002: Ole Bøhn

2004: Arve Tellefsen

2006: Hanna-Marie Weydahl og Einar Henning Smebye

2008: Nordic Voices

2010: Christian Eggen

2012: Sigurd Slåttebrekk

Fartein Valen-stipendet

1999: Ståle Kleiberg

2001: Jostein Stalheim

2003: Magnar Åm

2005: Trond Reinholdtsen

2007: Glenn Erik Haugland

2009: Henrik Ødegaard

2011: Ole-Henrik Moe