Fartein Valen – noen milepæler


v. Arvid O. Vollsnes

NORSK

År/Opus

1887 (25. august) Født i Stavanger
1890-95 opphold på Madagaskar
1906-09 Studier i Kristiania, filologi, organisteksamen, komposisjon

1 Legende for klaver 1907-08

1909-15 Studier i Berlin

2 Sonate nr 1 for klaver 1906-12
– Strykekvartett nr. 0 1909
– Salme 121 for kor og orkester 1911

1915-24 Opphold i Valevåg

3 Sonate for fiolin og klaver 1912-17 (1919)
4 Ave Maria for sopran og orkester 1915-21

1922 Tre måneders studiereise til Italia

5 Trio for fiolin, cello og klaver 1917-24

1924-38 Opphold i Oslo (september-mai) og Valevåg (juni-august)

6 Drei Gedichte von Goethe (Sakontala, Weiss wie Lilien, Suleika) 1925-27
7 Mignon. Zwei Gedichte von Goethe (So lasst mich scheinen, Heiss mich nicht reden) 1927
8 Zwei Chinesische Gedichte (fra Bethges Die Chinesische Flöte) 1925-27
9 Darest Thou now, o Soul for sang og orkester (Walt Whitman) 1927-28

1928 Fire måneder i Paris

10 Strykekvartett nr. 1 1928-29
11 Pastorale for orkester 1929-30
12 Hvad est du dog skiøn (H. A. Brorson) motett for blandet kor a cappella 1930
13 Strykekvartett nr. 2 1930-31
14 To motetter, kvinnekor a capp. (Quomodo sedet sola civitas, Regina coeli laetare) 1931
15 To motetter, mannskor a cappella (O Salutaris Hostia, Quia vidisti me) 1931
16 To motetter, blandet kor a cappella (Et dices in die illa, Deus noster refugium) 1931-32
17.1 Sonetto di Michelangelo for orkester 1931-32

1932-33 Opphold Sicilia og Mallorca

17.2 Cantico di Ringraziamento for orkester 1932-33
18.1 Nenia sulla morte d’un giovane for orkester 1932-33
18.2 An die Hoffnung for orkester 1933
19 Epithalamion for orkester 1933
20 Le Cimetière marin for orkester 1933-34
21 La Isla de las calmas for orkester 1934
22 Fire klaverstykker (Nachtstück, Valse Noble, Lied ohne Worte, Gigue) 1934-35
23 Variasjoner for klaver 1935-36
24 Gavotte og Musette for klaver 1936
25 Kom regn fra det høie (Stegmann/Brorson) for kvinnekor a cappella 1936
26 O store Konge, Davids Søn (Urbimontanus) for mannskor a cappella 1936-37
27 Vaagn op, min Sjæl (Kingo) for blandet kor a cappella 1937

1936 Komponistgasje fra Stortinget

28 Præludium og Fuga for klaver 1937
29 To preludier for klaver 1937
30 Symfoni nr. 1 1937-39

1938- Fast bosatt i Valevåg

31 Zwei Lieder (Schiller, Goethe) for sopran og klaver 1939
32 Die dunkle Nacht der Seele for sopran og orkester (Juan de la Cruz) 1939
33 Præludium og fuga for orgel 1939
34 Pastorale for orgel 1939
35 Ode til ensomheten for orkester 1939
36 Intermezzo for klaver 1939-40
37 Konsert for violin og orkester 1940
38 Sonate nr. 2 for klaver 1940-41
39 Zwei Lieder for sopran og klaver 1941
40 Symfoni nr. 2 1941-44
41 Symfoni nr. 3 1944-46
42 Serenade for blåsekvintett 1946-47

1947 Suksess på festival i København, 1948 tilsvarende i Amsterdam (ISCM)

43 Symfoni nr. 4 1947-49

1949 Fartein Valen Selskap stiftet i London og i Oslo

44 Konsert for klaver og orkester 1949-50

1952 (14. desember) Døde på Haugesund sykehus av hjertesvikt etter lungebetennelse

© Fartein Valen-festivalen

 


no-nb_blds_03035

ENGLISH

Fartein Valen – some milestones

 

1887 (25th august) Birth in Stavanger

1890-95 Stay in Madagascar

1906-09 Studies in Kristiana, philology, organist, composition

 

1 Legende for piano 1907-08

 

1909-15 Studies in Berlin

 

2 Sonate for violin and piano 1906-12

– String quartet n°0 1909

– Psalm 121 for choir and orchestra 1911

 

1915-24 Stay in Valevåg

 

3 Sonate for violin and piano 1912-17 (1919)

4 Ave Maria for soprano and orchestra 1915-21

 

1922 Three months studies in Italy

 

5 Trio for violin, cello and piano 1917-24

 

1924-38 Stay in Oslo (september-mai) and Valevåg (june-august)

 

6 Drei Gedichte von Goethe (Sakontala, Weiss wie Lilien, Suleika) 1925-27

7 Mignon. Zwei Gedichte von Goethe (So lasst mich scheinen, Heiss mich nicht reden) 1927

8 Zwei Chinesische Gedichte (from Bethges Die Chinesische Flöte) 1925-27

9 Darest Thou now, o Soul for choir and orchestra (Walt Whitman) 1927-28

 

1928 Four months in Paris

 

10 String quartet n°1 1928-29

11 Pastoral for orchestra 1929-30

12 Hvad est du dog skiøn (H. A. Brorson) motet for a cappella mixed choir 1930

13 String quartet n°2 1930-31

14 Two motets, women choir a cappella (Quomodo sedet sole civitas, Regina coeli laetare) 1931

15 Two motets, men choir a cappella (O Salutaris Hostia, Qui vidisti me) 1931

16 Two motets, mixed choir a cappella (Et dices in die illa, Deus noster refugium) 1931-32

17.1 Sonetto di Michelangelo for orchestra 1931-32

 

1932-33 Stay in Sicily and Majorca

 

17.2 Cantico di Ringraziamento for orchestra 1932-33

18.1 Nenia sulla morte d’un giovane for orchestra 1932-33

18.2 An die Hoffnung for orchestra 1933

19 Epithalamion for orchestra 1933

20 Le Cimetière marin for orchestra 1933-34

21 La Isla de las calmas for orchestra 1934

22 Four piano pieces (Nachtstück, Valse Noble, Lied ohne Worte, Gigue) 1934-35

23 Variations for piano 1935-36

24 Gavotte and Musette for piano 1936

25 Kom regn fra det høie (Stegmann/Brorson) for women choir a cappella 1936

26 O store Konge, Davids Søn (Urbimontanus) for men choir a cappella 1936-37

27 Vaagn op, min Sjæl (Kingo) for mixed choir a cappella 1937

 

1936 Composer for the Parliement

28 Præludium and Fuga for piano 1937
29 Two preludes for piano 1937
30 Symphony n°1 1937-39

1938- Permanent residence in Valevåg

31 Zwei Lieder (Schiller, Goethe) for soprano and piano 1939
32 Die dunkle Nacht der Seele for soprano and orchestra (Juan de la Cruz) 1939
33 Præludium and fuga for organ 1939
34 Pastoral for organ 1939
35 Ode til ensomheten for orchestra 1939
36 Intermezzo for piano 1939-40
37 Consert for violin and orchestra 1940
38 Sonate n°2 for piano 1940-41
39 Zwei Lieder for soprano and piano 1941
40 Symphony n°2 1941-44
41 Symphony n°3 1944-46
42 Serenade for wind quintet 1946-47

1947 Success in the festival in Copenhagen, also in 1948 in Amsterdam (ISCM)

43 Symphony n°4 1947-49

 

1949 Fartein Valen Society founded in London and Oslo

44 Consert for piano and orchestra 1949-50

 

1952 (14th December) Death in Haugesund’s hospital av heart failure after a pneumonia

 

© Fartein Valen-festivalen