Presse

BBC 3 CD review of «Refractions» by the Norwegian Soloists Choir

Lytt til anmeldelsen her

BIS-1970_300_7cm

 

Bakgrunnen for denne utgivelsen strekker seg egentlig mange tiår tilbake i tid. Fartein Valen ble født i Stavanger, og SSO har lenge følt et spesielt ansvar for Valens musikk. Han har vært en gjenganger på SSOs programmer både hjemme og ute, og det har versert planer om en samlet utgivelse siden 1970-tallet.

Prisen tildeles musiker Christian Eggen for hans store innsats som dirigent og ensembleleder.

I hundre år har musikken hans blitt spilt med misgrep og mangler. Nå får det mystiske ikonet Fartein Valen den lanseringen han fortjener. SSO lanserer Fartein Valens samlede orkestermusikk på CD. Valens musikk er transparent og kompleks, samtidig som den gjennomarbeidede polyfonien krever ekstrem klarhet og presisjon. Vi har hele tiden visst at en komplett innspilling av Valens orkestermusikk ville by på store utfordringer, både på podiet og med hensyn til nødvendig revisjon av partiturene. Fartein Valen var pussig nok litt av en slendrian når det kom til den partiturmessige innføringen av komposisjonene sine, og gjennom årene har framførelser og innspillinger vært preget av feil og mangler i notematerialet.

Det ligger fire års arbeid bak denne lanseringen. Christian Eggen har lagt ned et enormt arbeid i en total gjennomgang av Valens ”Particeller” (komposisjonene før partiturmessig innføring), og rekonstruert partiturene i tråd med Valens omhyggelig utførte kladdebøker. Innspillingene er gjort i Stavanger Konserthus gjennom tre sesonger, i nært samarbeid med BIS Records.

Alle tre CD-er nå lansert og kan kjøpes både enkeltvis og i samlet utgave. For bestilling ta kontakt.