Til Valevåg søndag 26.08.2012

I hele festivalens historie har utfluktsdagen til komponistens hjem vært et høydepunkt i festivalen. Det blir en fantastisk stemning når mange hyggelige festivaldeltakere fyller huset, det serveres god mat, det blir fremført flott musikk og det formidles biter fra Valeheimens historie. I år blir Fartein Valen Prisen overrakt Sigurd Slåttebrekk av ordføreren i Sveio. Prisen blir gitt med midler fra både Sveio og Haugesund kommune, og det er derfor hyggelig at begge ordførerne vil være til stede under begivenheten.

Dagen i Valevåg begynner med musikkgudstjeneste i Valestrand kirke kl 11.00. Fiolinisten Guro Kleven Hagen, sopran Julia Gusek, cellist Sverre Barratt-Due og pianist Thormod Rønning Kvam deltar fra festivalen. Like etter gudstjenesten blir det nedleggelse av krans på Fartein Valens grav ved tidligere ordfører Jorunn Skåden. Kl 13.00 er det kirkekaffe, konsert og prisoverrekkelse i komponistens hjem. Vertskap er Fartein Valen-Sendstad og Sølvi Vinnes og arrangementet vil bli ledet av Jorunn Skåden. For de som ønsker det, vil det like etter kirkekaffen bli tur ut til kolerakirkegården i Leirvåg. Nils Økland vil ha en kort konsert der ute.