Musikkgudstjeneste i Valestrand kyrkje

Musikkgudstjeneste kl 11.00 overføres direkte i NRK P1. Predikant er Dr.theol Fartein Valen-Sendstad. Organist er Arnfinn Tobiassen Liturger er sokneprest i Sveio, Arild Steinsland før, og prost em. Gunnar Salomonsen, etter prekenen. Ellers medvirker Thormod Rønning Kvam, flygel; Guro Kleven Hagen, fiolin og Julia Gusek, sang.

INNGANGSSALME SALME NoS 272  Hellig, hellig

Inngangsord:
Syndsbekjennelse, Kyrie og Gloria
Kollektbønn
Første lesning: 2. Krønikebok 1:7-12

SALME NoS 316 For sola stig og strålar
MUSIKK:   Fiolin: Sarabande fra Partitia d-moll;  Johann Sebastian Bach

Andre lesning:   Ef 4:11-16

MUSIKK:  Klaver:  «Nachtstück», fra op 22,  Fartein Valen

Trosbekjennelse

Halleluja nr 192 i Salmer 97

Prekentekst: Luk 12:41-48

Halleluja nr 192 i salmer 97

Preken

SALME: 696  Herre, eg inderleg ynskjer å fremje din ære

Forbønn og Fadervår

MUSIKK:
Resitativ og Arie ”Ich will dir mein Herze schenken” fra
«Matteuspasjonen» av J. S. Bach

SALME: 715 Himmelske Far, du har skapt oss

LOVPRISNING OG VELSIGNELSE

Postludium:
Fuge fra Commotio, Op 58, av Carl Nielsen