Konsertforedrag

Fartein Valen, Edvard Grieg, Harald Sæverud og Geirr Tveit. Pianisten Annabel Guaita leverte for noen år siden sitt doktorarbeid om Fartein Valen, og har ellers virket som pianist ved et stort antall konserter, nasjonalt og internasjonalt. Hun er også en kunnskapsrik formidler av norsk klvaermusikk i en periode med mange brytninger. Vi har fått henne til Valenheimen for å presentere både lange linjer og kvase motsetninger i Vestlandets rike musikkhistorie. Guaita favner om de fire store vestlandskomponistene som hadde klaveret som hovedinstrument, og deler både musikk og refleksjoner fra pianokrakken i Valens egen stue.


 

__MG_0914 (1)

Født i Bergen i 1971. Studerte i sin hjemby med Einar Røttingen ved Griegakademiet og senere med Albert Attenelle og J ordi Mora ved L´Escola de Música de Barcelona. Hos sistnevnte tilegnet hun seg kunnskap om musikalsk fenomenologi, og gjennom mange år studerte hun denne tilnærmingen til musikk, slik den ble praktisk tilrettelagt for utøvere av dirigenten Sergiu Celibidache. Hun har i den senere tid valgt en spesialisering innen det 20. århundres musikk og gjennom dette samarbeidet med en rekke sentrale norske musikere og samtidskompo nister som f.eks. Ketil Hvoslef, Knut Vaage, Arvid Gangsø, Morten Gaathaug og spanjolen Ricardo Odriozola.

På nittitallet hadde hun et nært samarbeid med den amerikanske komponisten George Crumb, og hun har fremført store deler av klaver- og kammermusikken hans. I tillegg til dette har hun spilt i ulike konsertserier og på festivaler som Valenfestivalen, Autunnale, Borealis, Avgarde, Troldhaugen og Kammermusikkforeningen i Bergen, og hun har konsertert blant annet i USA, Argentina og Finland.

Fra 2008 til 2011 var hun stipendiat i det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (http://kunststipendiat.no/) med prosjektet Det Atonale Klaver, der hun arbeidet med fremføringsspørsmål knyttet til klavermusikken til Valen, Schönberg, Webern og Berg.

Hun har medvirket på innspillinger som L´Altra Beltà (Lawo Classics, 2011) Non-Solid Objects (Albedo,1997), Edvard Hagerup Bull (Simax 2001) ogCombo Tango (Acoustic Records 2001).

IMG_7381