Husk Valen-seminar under festivalen!

Under festivalen i år får vi besøk fra Universitetet i Oslo. Her pågår forskningsprosjektet "Fartein Valen - Atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonfilologisk studie". Dette prosjektet er det nå en mulighet å få innblikk i. I tillegg til disse to foredragsholderne kommer også leder for hele prosjektet, Ståle Wikshåland, til festivalen. Benytt anledningen til å treffe de fremste Valen-kjennerne i landet!

Fredag 25.april gir Arnulf Christian Mattes og Thomas Erma Møller foredrag i Haugesund Billedgalleri. Hvert foredrag har tilknytning til verk av Valen som fremføres etterpå. Etter foredraget «Konstruktive misforståelser. Om Beethoven i Valens verker», spiller Einar Henning Smebye og Tor Johan Bøen Fartein Valens Fiolinsonate op 3. Dette er et fantastisk verk som ikke unnlater å forbløffe. Thomas Erma Møller sitt foredrag heter «Fra Wagners ånd til Valens hånd. Om kildene til Valens Ave Maria». Dette verket fremføres i Njål Sparbos transkriberte versjon for Bassbaryton. Dette er en versjon som Sparbo har fremført før under festivalen og som vi gjerne hører igjen. Det blir pause mellom foredragene, der man kan kjøpe mat fra Billedgalleriets kafé og snakke med foredragsholdere og musikere. Vi ønsker at festivalen skal være en hyggelig møteplass for Valen-interesserte!