Festivalprogram

Fartein Valen-festivalen er et samarbeid mellom Haugesund og Sveio kommuner og Fartein Valen-stiftelsen. Både Hordaland og Rogaland fylker yter tilskudd til arbeidet. Dette faktum understreker at arbeidet er et felles prosjekt med flere parter. Arbeidet med komponisten har både nasjonal og regional karakter. Til grunn ligger den lokale forankringen. Vi ønsker i tillegg å styrke komponisten sin nasjonale posisjon. En posisjon som sidestiller ham med flere ledende internasjonale komponister. Det er viktig å synliggjøre at det er en region som står bak. Grunnen til at festivalen er lagt til Haugesund og Sveio, er nærheten til det landskapet Fartein Valen var en del av. Autentisitet er en del av opplevelsen av å være på festivalen.

FarteinValen_omslag14_DSC9910

Fartein Valen-festivalen arrangeres i Haugesund og Sveio onsdag 13 til søndag 17.april. I år er overskriften på festivalen «Klassisk rebell». Vi ønsker på denne måten å understreke Fartein Valens evne til å skape noe helt nytt og grensesprengende. Med ståsted i tiden før, var han en som brøt med vedtatte normer i musikken. Derfor fikk han mange beskyldninger mot seg. Men det var og mange som hyllet denne djerve komponisten. Det ser vi blant annet tydelig i begrunnelsen Det norske storting gav for å gi komponist-gasje til Fartein Valen i 1935. Her blir han sidestilt med det beste i Europa. I tillegg til et spennende konsertprogram er det lansering av boken «Mennesket – Fartein Valen» (skrevet av komponistens grandnevø, Fartein Valen-Sendstad) og det blir avduking av Norges første helfigur skulptur av Fartein Valen. Det er derfor med en stor grad av stolthet vi presenterer årets program.