Godt nyttår!

GODT NYTT ÅR! Planar framover2020 vart eit stille år når det gjeld konsertar og festival, 2021 blir og eit år prega av restriksjonar. Men det er planlagt nokre konsertar frå september og ut året, som vi vonar kan gjennomførast. Til dømes konserten med deltakar frå Grieg-competition i Bergen.  I første halvdel av 2021 er det imidlertid planlagt digitale opptak av ulikt slag. Dette vil vi kome tilbake til etterkvart, de vil få informasjon via nyheitsbrev eller på facebook.   Film …

Les mer

Fartein Valen-festivalen utsatt

Fartein Valen-festivalen 2020 er utsett, men me vonar å kunne flytta så mykje som mogeleg av programmet til neste år. Me legg ut oppdateringar av situasjonen her på heimesidene. 

Les mer

Fra Beethoven til Valen

Festival-programmet 2020 stadfestar Fartein Valen sin viktige rolle i musikkhistoria. Norsk musikk blir gjenno…

Les mer

Fartein Valen-festivalen 2020

Festival-programmet 2020 stadfestar Fartein Valen sin viktige rolle i musikkhistoria. Norsk musikk blir gjennom Valen sidestilt med det fremste som skjedde i Europa på same tid. Trygt forankra i den klassiske musikkarven. Han kunne gjort det lettare for seg sjølv, men kunstnarkallet hans ville det annleis. Kvifor skreiv han musikk med eit slikt fortetta og krevjande uttrykk? Håpet om å lukkast i å bli forstått er noko me forbinder med Fartein Valen. Han valde likevel å uttrykka seg på ein måte han visste det ville ta tid for publikum å ta til seg. Dette var ikkje minste motstands veg. Han sa «Min tid kommer nok». I dette jubileumsåret for Ludwig van Beethoven er det på sin plass å sitera pianisten Einar Henning Smebye sin uttale om Fartein Valen: «Uten tvil Norges største komponist. Filosofisk dybde, formbevissthet, naturfølelse, kompromissløshet, han er Norges Beethoven»

Les heile programmet på program.farteinvalen.no

Les mer

Haugesund Sparebank - Hovedsponsor - Fartein Valen