Fartein Valen-festivalen utsatt

Fartein Valen-festivalen 2020 er utsett, men me vonar å kunne flytta så mykje som mogeleg av programmet til neste år. Me legg ut oppdateringar av situasjonen her på heimesidene. 

Les mer

Fra Beethoven til Valen

Festival-programmet 2020 stadfestar Fartein Valen sin viktige rolle i musikkhistoria. Norsk musikk blir gjenno…

Les mer

Fartein Valen-festivalen 2020

Festival-programmet 2020 stadfestar Fartein Valen sin viktige rolle i musikkhistoria. Norsk musikk blir gjennom Valen sidestilt med det fremste som skjedde i Europa på same tid. Trygt forankra i den klassiske musikkarven. Han kunne gjort det lettare for seg sjølv, men kunstnarkallet hans ville det annleis. Kvifor skreiv han musikk med eit slikt fortetta og krevjande uttrykk? Håpet om å lukkast i å bli forstått er noko me forbinder med Fartein Valen. Han valde likevel å uttrykka seg på ein måte han visste det ville ta tid for publikum å ta til seg. Dette var ikkje minste motstands veg. Han sa «Min tid kommer nok». I dette jubileumsåret for Ludwig van Beethoven er det på sin plass å sitera pianisten Einar Henning Smebye sin uttale om Fartein Valen: «Uten tvil Norges største komponist. Filosofisk dybde, formbevissthet, naturfølelse, kompromissløshet, han er Norges Beethoven»

Les heile programmet på program.farteinvalen.no

Les mer

Programmet for minifestivalen 3-7.april er nå klart!

    Konsertprogrammet vårt i 2019 er nå klart for offentligg…

Les mer

Haugesund Sparebank - Hovedsponsor - Fartein Valen