Takk til utøvere og publikum!

Fartein Valen-festivalen arrangeres hvert år i april. Den har arenaer i Haugesund og Sveio og er et samarbeid mellom disse to kommunene. På denne måten involveres også to fylker. Sentralt i festivalen står musikk av komponisten som gir festivalen navn, men det legges også vekt på repertoar av andre komponister i den klassiske tradisjonen. I tillegg ønsker festivalen å være sjangeroverskridene og nyskapende. Mye på en gang, men hovedsaken er at vi vil gjerne oppfattes som en spennende festival!

Etter vel gjennomført festival er det tid for å takke alle utøvere og publikum! Det er mange gyldne øyeblikk å se tilbake på: Etter en fantastisk åpning i Vår Frelsers kirke, fikk vi fredag og lørdag, fremført Fartein Valen på en måte som befester komponistens posisjon i europeisk musikkhistorie. Vår region har en stor skatt å forvalte! På denne måten håper vi også at interessen for Valen generelt skal øke. Huset hans i Valevåg er godt besøkt på avslutningsdagen for festivalen, og her ga det vakre vårværet en  flott ramme rundt arrangementet. Festivalen ble avsluttet med Mozarts storslagne Rekviem med musikklinjekoret og orkesteret 1b1. En flott avslutning som jeg håper vil gjøre at publikum blir enda mer oppmerksom på festivalen i april 2015.