Konserter høsten 2015

Fartein Valen-festivalens satelittkonserter arrangeres i tillegg til selve festivalen. De tar utgangspunkt i det miljøet komponisten bodde og arbeidet. Autentisitet er et begrep vi ønsker å bruke i denne sammenheng. Vi vil bidra til å løfta fram kunst og estetikk som vår felles nasjonale kulturarv. Her er Fartein Valens bidrag særs viktig for vår region.

IMG_7381

Etter Fartein Valen-festivalen i år har vi fått veldig mange gode tilbakemeldinger. Fantastiske utøvere og et fint program gjorde mange glade og fornøyde. Til tross for stor variasjon, er det Fartein Valen som står i sentrum. Fra den fantastiske åpningskonserten Versailles-hagen og til avslutningskonserten «Våren» gikk det en rød tråd. Variasjon og spennvidde i en ramme kjennetegnet av høy kvalitet gjorde festivalen til en stor opplvelse. Slik som da Christian Ihle Hadland spilte Valens Legende op 1 og Klaversonate nr 2, op 39 kombinert med Edvard Griegs op 17. Å høre Valens Legende like etter Grieg ble en flott opplevelse som ble en manifestasjon på at musikkhistorien leder oss hele tiden videre. Den hviler ikke på sine laurbær. Lørdag formiddag åpnet med en sats fra Widors 6.symfoni etterfulgt av Valen og Saint Saëns. Magne Harry Draagen er en glitrende orgelspiller som evnet både å få musikken til å synge og å få fram klarheten i intrikate og virtuose bevegelser. Gisle Kverndokks Messe for 6 stemmer ble en salvelse for sjelen. Et meget krevende verk å fremføre, men som ble ivaretatt på en ypperlig måte av Nordic Voices. Festivalen ønsker også å komme til livs at den klassiske tradisjonen er utilgjengelig for folk flest. Forestillingen «Wolfgaaang!!!» og «Festaften» var begge programinnslag som ytterligere motbeviser dette. Søndagen i Valevåg med gudstjeneste, samling i komponistens hjem og avslutningskonsert med Sunnhordland kammerorkester hadde veldig godt besøk av «folk flest». Igjen står vi med inntrykket av Fartein Valens musikk som en helt sentral del av musikkhistorien vi ikke vil være foruten.

Det er derfor veldig kjekt å invitere til spennende konserter i høst med sterk tilknytning tili Fartein Valens eget landskap. Vi kaller konsertrekken for satelittkonserter – Velkommen!