Klassisk rebell

«Aldri har vel en revolusjonsmann sett fredeligere og mer beskjeden ut end Fartein Valen, og dog er han som komponist en rødglødende revolusjonær.» Ulrik Mørk, Nationen (1931)

Fartein Valen var en musikalsk revolusjonær. Han brøt med tradisjonene på en radikal måte. Som menneske var han genert, men som musiker var han ikke beskjeden. Han snudde opp ned på hva som var ”rett”. Edvard Grieg var giganten på starten av 1900-tallet. Når vi hører musikken hans, forstår vi at det kreves stort mot av en norsk komponist å bryte med dette idealet. Valen gjorde nettopp det, fordi han ønsket å skape sin eigen stil og ikke kopiere andre. Han brøt med idealet som ble skapt på slutten av 1800-talet og som har preget oss i alle år senere. Et vesentlig element her, er opphevelsen av skille mellom dissonanser og konsonanser. Valen blir sidestilt med ledende europeiske komponister på samme tid. Noe av det geniale med Valens musikk er at han evner å være forankret i røttene, samtidig som han bryter med dem. Det er egentlig ei umulig oppgave. Valen er kjennetegnet av lange melodilinjer, polyfoni og han benytter musikalske former på samme måte som komponister før han. Men han makter samtidig å skape noe helt nytt i musikken. I det ligger en vesentlig del av Valens mesterskap.