Fartein Valen Prisen 2012

Fartein Valen Prisen vart delt ut første gong i 2002 og har sidan alternert med Fartein Valen Stipendet. Prisen er i 2012 på kr 50.000 og prisvinnaren vert invitert til å vera festivalutøvar under Fartein Valen Festivalen. Prisen vert overrekt i komponisten sin heim søndag 26.august 2012.

Fartein Valen Prisen 2012 går til pianist Sigurd Slåttebrekk. I dette
jubileumsåret for Fartein Valens fødsel, er det flott å kunne gje prisen til
ein av våre framste pianistar som også er ein stor Valen-tolkar. Dette har
han vist gjennom heile sin karriere, og i 2010 vart han valgt til
hovudrolleinnehavar i filmen om Fartein Valen ”Det skal mot til å være barn av sin egen tid”. Der spelte han klververka Legende, Intermezzo og Sonate nr 1.

I 2008 eikk Sigurd Slåttebrekk ein stipendiatstilling ved Norges Musikkhøgskole som skulle munna ut i ein doktorgradsavhandling. Ein særs vellukka disputas fann stad 19. september 2011 over emnet: «Notes must embrace the bars, the bars not the notes» . I samband med
stipendiatstillingen  gjorde han omfattande innspelingar av Grieg-verk under tittelen «Chasing the butterfly».

I 1994 var han fyrste gong gjest under Fartein Valen Dagene saman med Stavanger symfoniorkester. Den gongen var han solist i Valens klaverkonsert. Samme klaverkonsert spelte han også i Stavanger og Kristiansand. Allereie i ung alder markerte han seg som konsertpianist. Etter ein pause som utøvar møtte han publikum att i 2002 med ein konsert i Universitetets Aula. Han har hatt stor suksess blant både norske og internasjonale musikkritikarar for sine heilt særeigne kvalitetar som utøvar. Innspelingane hans av Ravel, Schumann og Grieg har fått framifrå kritikkar. Han tilfører også musikken til Fartein Valen noko heilt spesielt, klangen han får fram i klaveret gjev musikken både poesi, intensitet og dybde. Det er ei stor glede å kunne gje Fartein Valen-prisen 2012 til Sigurd Slåttebrekk.