Fartein Valen-festivalen 2015

I naturen opplever vi brytninger i en havoverflate med stadig skiftende bølgebevegelser. Uten begynnelse eller ende, som en jevn strøm av en skapende virkelighet. I musikken oppstår brytninger via kunstnerisk skaperkraft og når ulike musikalske ideer brytes. Enhver stil er bundet av sine teknikker og det klanglige manifesterer seg på ulike måter. Musikalske verktøy blir valgt utifra komponistenes estetiske ståsted og musikalske referanserammer. Fartein Valens musikk er skapt i en slik brytning. I denne brytningen skapes møtepunkt eller skjæringspunkt mellom ideer. Fartein Valens musikk gir oss nye innfallsvinkler til kjente begreper samtidig som den bryter grenser.

Kveldsbilde 1

Vi ønsker velkommen til Fartein Valen-festivalen 2015!  Fartein Valen-festivalen er viet komponisten Fartein Valen, hans liv og musikk og er direkte tilknyttet «Fartein Valens landskap», dvs det landskapet musikken ble skapt. Festivalens tilhørighet til landskapet der komponisten bodde og arbeidet, gir en ekstra dimensjon til musikkopplevelsen både for utøvere og publikum.

I år har vi for første gang et samarbeid med Sunnhordland kammerorkester – de spiller avslutningskonserten i Valestrand kulturkirke med konsertprogrammet Våren.

Festivalen åpner og slutter i Valestrand kulturkirke. Festivalen er et samarbeid mellom to kommuner, Haugesund og Sveio. Fartein Valen-stiftelsen gir arbeidet både en regional og en nasjonal karakter. Styret i stiftelsen involverer de to fylkene og dessuten nasjonale musikkinstitusjoner.

Fartein Valens posisjon i norsk musikkhistorie gir legitimitet til festivalens nasjonale karakter.

Vårt mål er at med Fartein Valens musikk i sentrum, vil vi synliggjøre denne store komponistens posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Som komponist var han forankret i den klassiske tradisjonen samtidig som han brøt grenser. Festivalen bringer tradisjonen videre med å blande gammelt og nytt. Den beste fornyelse skjer med forankring i røttene.

Vi er stolt av å legge frem årets program som vi håper mange vil få glede av!

Program og omtale av musikerne finnes på farteinvalen.no/program


image

Ole Jørgen Furdal, festivalsjef


Versailles-hagen.

Valestrand kulturkyrkje onsdag 15.april kl 19.00
Holberg Barokk

Bill kr 250

 

Slide02 Slide03 Slide05

Versailles-hagen
med

HOLBERG BAROKK            
Konsertprogrammet Versailles-hagen er Holberg Barokks egenkomponerte suite med dansesatser og enkeltstykker av komponister som hadde sin praksis i tilknytning til Paris-hoffet på 1700-tallet.  I denne musikalske Versailles-hagen klinger franske instrumentaldanser av Couperin, Hotteterre og Philidor. I tillegg fremføres musikk som har en løsere forbindelse til Paris-hoffet, som f.eks. en Allemande fra J.S.Bach’s fantastiske cello-suite i C-dur og en italiensk corrente av Correlli. Gjennom små anekdoter og fortellinger knytter musikerne barokkdansene til sin opprinnelige funksjon og praksis ved hoffet i Versailles. Og blant de musikalske blomstene i Holberg Barokks franske barokkhage bor en syngende nattergal.

Holberg Barokk består denne gangen av fire musikere; Ruth Solveig Steinsland – barokkobo og blokkfløyter; Ingrid Økland – barokkfiolin; Anna Carlsen – barokkcello og Hans Knut Sveen – cembalo og orgel. Konseptet Versailles-hagen framhever hver og en av ensemble-medlemmene solistisk og kammermusikalsk.


Konsert med Inga og Brage

Senioruniversitetet i Vigdartun, Sveio. Torsdag 16.april kl 14.30

FV_Festivalsymbol_2015

Fartein Valen-festivalen har i mange år lagt vekt på å la unge talenter få en arena under festivalen. Brage Sæbø  og Inga Beate Bøe er to eksempler på det. Med seg har de akkompagnatøren Anna Nitter Sandvik fra Grieg-akademiet. De sier følgende om konsertprosjektet sitt:

Vi er to musikkstuderende fra Bergen. Begge har vært elever ved det nasjonale talentutviklingsprogrammet «Griegakademiets Unge Talenter» ved Griegakademiet i Bergen, Brage i 4 år og Inga i 2 år. Vi spiller også i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester/Ung Symfoni, der Inga er klarinettist og Brage er konsertmester. De to siste årene har begge deltatt på stikk-innom konserten «Griegakademiets Unge Talenter» i Grieghallens Foaje under Festspillene.

Brage studerer første året Bachelor ved Norges Musikkhøgskole i Oslo med fiolin som hovedinstrument. Inga studerer første året Bachelor ved det Kongelige danske musikkonservatorium i København med klarinett som hovedinstrument. Selv om vi studerer et annet sted enn i Bergen, ønsker vi å beholde tilknytningen vi har til vestlandet og kulturlivet her. Vi synes det er fint å kunne gi noe tilbake til musikkmiljøet i Bergen som både har gitt oss stor inspirasjon og vært viktig for utviklingen vår som musikere.

Første gangen vi spilte sammen som en trio, var under Festspillene i Bergen i 2014. Da opptrådte vi sammen på en formiddagskonsert i Grieghallens Foajé. Det var veldig kjekt å spille sammen, og det ga mersmak. Derfor ønsker vi å opptre mye sammen i tiden fremover, og jobber med å planlegge konserter. Den 23. mai arrangerer vi en gratiskonsert i Korskirken i Bergen. Til denne konserten får vi komponert et nyskrevet verk med støtte fra G.C. Rieber. Det er likevel konserten under Fartein Valen-festivalen som er den første konserten i prosjektet vårt, og vi gleder oss virkelig til å få spille her.

Til denne konserten er vi glad for å kunne ha med den bergenske pianisten Anne Nitter Sandvik. Anne er lærer og akkompagnatør ved Griegakademiet i Bergen, og har i tillegg en solid karriere som freelance-musiker.  

 


 

Festivalsjef og sekretær i Fartein Valen-stiftelsen, Ole Jørgen Furdal, holder et kort foredrag:
«Hvorfor er det viktig for Sveio kommune å ha et arbeid for Fartein Valens musikk?»


 

 

 

Tor Johan Bøen

S Y 1

_MG_6767mrs-1

 

Romanse

Huskonsert i Valenheimen. Torsdag 16.april kl 19.00.

Bill kr 150


Tittelen på denne konserten får sitt navn fra åpningsverket Romanse op 26 av Johan Svendsen. Svendsen skrev dette egentlig for fiolin og orkester i 1881. 40 år senere (1920-22) komponerer Ravel i Frankrike sin sonate for fiolin og cello. Denne har 4 satser. De to verkene av Svendsen og Ravel er kjennetegnet av stor melodisk bærekraft. Et annet kompositorisk virkemiddel vi kjenner hos Ravel er rytme. Det mest populære verket hans, Bolero, er nettopp et rytmisk og dynamisk fyrverkeri. Det er derfor spennende å la disse disse to komponistene møte Fartein Valens Musette, Gavotte og Fiolinsonate. På elegant vis leker Fartein Valen seg med konvensjonene og med stort overskudd lar han de gamle ideene brytes med sine egne kompositoriske virkemiddel. Han skaper på denne måten nytt liv til begrepene melodi og rytme.

 


 

astrkv-presse

Astrid Kvalbein, Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap

 

arnulf_mattes

Arnulf Christian Mattes, Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap

 

 

Festivalsamling

Fredag 17.april. Valenheimen kl 11.00-15.00. Inkl lunsj.

Bill kr 150

Hvilke tradisjoner har de som spiller Fartein Valens musikk å forholde seg til? Finnes det en 1900-talls ”wiener’sk” spillemåte etter komponister som Arnold Schönberg og Anton von Webern? Er den i tilfelle relevant for utøvere i dag – også for å tolke vestlendingen Valens verker? Hvordan kan ulike tolkninger av tekstene komponisten valgte å bruke prege tolkingen av sangene?  Spørsmål som dette vil settes i spill når to forskere fra Fartein Valen-prosjektet fra Universitetet i Oslo innleder til samtale og samspill med fiolinist Tor Johan Bøen og pianist Sanae Yoshida.


Fredag 17.april

Festivalmottakelse kl 17.00 Thon Hotel Saga
Pre-concert talk: Astrid Kvalbein

Festivalens sponsorer og samarbeidspartnere inviteres til å møte utøvere og publikum til en uformell samling på festivalhotellet vårt. Adgang med Festivalpass.

 


Vår Frelsers kirke

Goos ten Napel spiller Bach på klokkespillet i Vår Frelsers kirke fra ca kl 17.35 til kl 18.00


Fredag 17.april

The Hound of Heaven

Bill kr 250

 

Vår Frelsers kirke kl 18.00

Francis Thompsons (1859-1907) sitt dikt The Hound of Heaven er stemningsbilde for Fartein Valen når han skrev denne sonaten i 1940.  Valen kaller diktet ”et av de store dikt i verdenslitteraturen.”

Francis Thompson er et interessant bekjentskap. Han var tiltenkt å bli lege, men ble gjennom medisinering avhengig av opium, og endte som uteligger på Londons gater i mange år. I mellomtiden skrev han dikt, og ble oppdaget og reddet av et ektepar som gav han et hjem og hjelpte han å publisere sin første diktsamling i 1893. Deretter levde han som invalid på ulike hjem i England og Wales, men skrev tre samlinger til, før han døde av tuberkolose i 1907, 47 år gammel.

Storverket ”The Hound of Heaven» (182-linjer), hans mest kjente dikt, ble inkludert i Oxford Book of English Mystical Verse (1917) og påvirket mange forfattere, bl.a. J. R. R. Tolkien.

Diktet sammenligner hundens jakt på haren med Guds jakt på den flyktende sjelen; helt til presset blir så stort at sjelen må overgi seg og vende seg til han. Innholdet er et uttrykk for menneskets intellektuelle og følelsesmessige konflikt og leting etter fred. Det kan være et tegn på Valens dype religiøsitet, men òg hans kall og driv til å skrive musikk. Paal-Helge Haugen beskriver dette i librettoen til kammeroperaen Nenia:  ”Men i musikken må eg alltid / la meg jage / av noko som er større / enn eg veit / Ei redsle blanda opp med glede / Han veidar meg.”

Fartein Valens Sonate nr. 2 for klaver op 38 henter inspirasjonen fra diktet (et dikt han fikk i gave av Agnes Hiorth.) Han blir svært grepet av det, og dette sammen med det faktum at han starter på sonaten i juni 1940, bare et par måneder etter at krigen bryter ut, kan gi oss en forklaring på det kraftfulle uttrykket.

 


no-nb_blds_03035

Fartein Valen blant rosene i Valevåg

Grieg

Edvard Gr

 

 

 

 

 

 

 


Vår Frelsers kirke

LØRDAG 18.APRIL. Goos ten Napel spiller Grieg på klokkespillet i Vår Frelsers kirke fra kl 11.35


 

ACD5077_cover

Lørdag 18.april

Vår Frelsers kirke kl 12.00 Fuge der Zeit (CD-lansering)

Konserten «Fuge der Zeit» legger vekt på det polyfone formspråket. Fartein Valen benevner livet selv som polyfont. Konserten vil gi en større forståelse for Valens bruk av polyfoni i musikken som en kommentar til livet i seg selv: «livet er i grunnen polyfont i seg selv» skriver han. Når Smebye kaller Valen for Norges Beethoven har det med å gjøre bruken av form som uttrykksmiddel. Her er det altså polyfonien som er med å få frem en kunstnerisk ide.

Draagen fremfører Valens Pastorale i denne konserten. Valens stemningsgrunnlag for komposisjon er i første rekke El Grecos bilde Anbeten die Hirten som fremstiller hyrdenes tilbedelse av Jesus-barnet. I Herresthals verkkommentar til Kverndokks Gloria sats betones de troendes felles jubelrop.

Tittelen Fuge der Zeit angir dermed en spennende møteplass for musikalske ideer og uttrykksformer.

Hovedverket på denne konserten er Gisle Kverndokks Messe for 6 stemmer. I programkommentaren, skriver Harald Herresthal følgende:

Gisle Kverndokk: Messe for seks stemmer

Messen er blitt til i løpet av to perioder. I 2002 skrev Kverndokk et Missa Brevis, som bare inneholder de liturgiske leddene «Kyrie» og «Gloria». Det var en bestilling fra Nordic Voices til fremføring på Fartein Valen-dagene. Derfor valgte Kverndokk å ta utgangspunkt i noen av Valens komposisjoner.

Valens Klaversonate nr. 2, op. 38 (1941) viste seg å være et perfekt utgangspunkt for et seks-stemmig vokalensemble. Den har to satser og er gjennomsyret av en polyfon tenkemåte. Da Kverndokk fikk oppdraget, arbeidet han med operaen Den fjerde nattevakt som librettoforfatteren Ivar Tindberg har basert på Johan Falkbergets roman. Kverndokk fant derfor ut at han også kunne benytte materialet fra Kyrie og Gloria som musikalske elementer i operaen. Kyrie-temaet ble for eksempel kjærlighetstemaet til presten Benjamin Sigismund og bergmannskonen Gunhild Bonde.

Gisle Kverndokk har selv gitt et lite innblikk i tilblivelsesprosessen:

Før jeg begynte å komponere Kyrie og Gloria, satte jeg meg ned for å studere Valens klaversonate nr. 2. Åpningstemaet slo meg rett i bakken. Det var ikke bare vakkert, men fullt av muligheter, og med et rytmisk driv som virket overveldende. Jeg analyserte motivet og fantaserte over det, studerte intervallene og snudde og vendte på dem akkurat slik man gjør når man lærer seg streng tolvtone-teknikk. Men Fartein Valen har et friere forhold til den atonale teknikken. Derfor var det heller ikke vanskelig å få tonale assosiasjoner av åpningstemaet hans. Det består av to deler, to tonale ytterpunkter som har mye med hverandre å gjøre. E-dur, e-moll og ciss-moll er harmoniske muligheter i den første delen av temaet, mens den andre delen bygger på en forstørret Dess-dur treklang som beveger seg mot F-dur. Her dreier det seg om tonearter som ligger i et ters-forhold til hverandre, og det har jeg utnyttet i Kyrie-satsen. Satsen åpner med en variant av en e-moll akkord, så en utvidelse til ciss-moll. Jeg prøver å fryse Valens melodiske øyeblikk, se på motivet med forstørrelsesglass.

Det er ikke bare Fartein Valens musikk som har inspirert meg. Klangen i ordene fikk meg til å utforske klangen i vokalene, som alle har forskjellige overtoner. Det har igjen påvirket utviklingen av det harmoniske materialet.

Kyrie er i messen et bønnerop til Gud og kan formes på forskjellige måter. Kverndokk har tatt utgangspunkt i den tradisjonelle tredelte greske teksten, «Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison». Kverndokk lar bønnen, «Herre, miskunne deg over oss», begynne som en stille og innadvendt handling. Etter hvert vokser bønneropene i styrkegrad og intensitet. De individuelle bønnene høres som summing av stemmer. Når høydepunktet er nådd ender satsen med en enkel, stille bønn, nesten som et ekko av åpningen.

Andre sats i Valens klaversonate har tittelen «toccata» og består av en enkel bevegelse som hele tiden gjentas. Dette temaet har den samme to-delte oppbyggingen som første sats. Det første motivet består av tre toner (en kvint + to sekunder). Det er en åpen klang som harmonisk sett gir fire tonale muligheter, G-dur, g-moll, e-moll eller C-dur. Det andre motivet bygger på de fire første tonene i ess-moll og står i et mediantisk forhold til det første motivet. «Jeg tok tak i dette aspektet, og laget en åpning hvor jeg la disse tonene oppå hverandre, som et cluster, og resultatet ble et kraftfullt utrop», skriver Kverndokk i en kommentar om Gloria-satsens tilblivelse. Teksten til denne satsen er hentet fra Lukas-evangeliets beretning om englenes lovprisning etter at de har fortalt hyrdene på Betlehemsmarkene om den nyfødte Messias. Kverndokk lar satsen starte som et gledesfyllt felles rop fra de troende. Også her vokser sangen til en voldsom «ukontrollert» summing av stemmer, før det brått inntrer en mer meditativ og ettertenksom avslutning.

Nordic Voices har hatt Kyrie og Gloria på repertoaret i flere år. Men de ville gjerne at Kverndokk skulle fullføre hele messen. Det komplette verket ble ferdig i 2007.

Materialet fra Valens sonate videreutvikles i resten av messen. Credo rammes inn av to korte Alleluia-satser. Kverndokk benytter den nikenske trosbekjennelse som i sin opprinnelige form ble vedtatt under konsilet i Nicea i 325. Akkurat som i den klassiske messetradisjonen deles teksten inn i mange formdeler, som musikalsk understreker innholdet i de enkelte tekstledd. Teksten til Sanctus er hentet fra englenes lovsang i Jesaja 6,3 og fra folkets lovsang, da Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag. Akkurat som i Gloria preges satsen av glede og jubel.
Agnus Dei har sitt utgangspunkt i Johannes-evangeliet (1,29), hvor døperen Johannes kaller Jesus Kristus for Guds lam, han som bærer verdens synd. Det musikalske grunnstoffet som benyttes gjennom hele messen, utkrystalliseres her som en stille bønn og meditasjon rundt tonen e.

Harald Herresthal


 

 

Lørdag 18.april

«Wolfgaaang!!!».

Haugesund Billedgalleri kl 14.30

Bill kr 200

Sjur Hjeltnes, klaver og Tor Jaran Apold, fiolin

 


Apold og Hjeltnes

I tillegg til skuespill på høyde med det beste i utlandet og hjerteskjærende vakker musikk loves det også ydmykende innslag av sang og ballett… Sjur Hjeltnes spiller den spedbygde og kortvokste (!) femogethalvt år gamle Wolfgang Amadeus Mozart, og Tor Jaran Apold den lett stressede (…og tissetrengte…) faren og fiolinisten Leopold Mozart som nærmer seg smeltepunktet når sønnen skal debutere for erkebispen av Salzburg. Wolfgang er jo tross alt allerede snart seks år gammel, sannelig på tide at han får seg noe fast… Familieforestilling for folk i alle aldre, en samproduksjon mellom Festspillene i Bergen og Hordaland Fylkeskommune. Regi: Tore Nysæther.  Varighet: ca 45 minutter.


 Kveldsbilde 1Festaften

Haugesund Billedgalleri kl 18:00

Bill kr 250


Tor Johan Bøen

Tor Johan Bøen, fiolin

Bilde2015-svart

Sanae Yoshida, klaver

 

 

 

 

 

 

Brøske

Trygve Brøske, klaver

Gericke-RGB-07-294x300

Isa Katharina Gericke, sopran

 

Unknown

Erling Dahl jr, konferansier

 

 

 

 

 

NordicVoicesPhoto1

Nordic Voices

Festaften samler flere av festivalens aktører til en festkonsert i Haugesund Billedgalleri. Dette blir en konsert for senkede skuldre og store musikk-opplevelser!

Programmet gir oss et møte mellom Valens eget overgangsverk Sonate for fiolin og klaver og Edvard Griegs Andante con moto for Piano Trio. En annen norsk komponist, Kåre Kolberg, bringer oss inn i vår egen tid med verket Plym plym. Kolberg inviterer til et humoristisk blikk på vår egen tid i sin komposisjon som blir eminent fremført av Nordic Voices. Her viser vokalgruppen en stemmebehandling ingen skulle tro var mulig! Etter pause har sopranen Isa Katharina Gericke og pianisten Trygve Brøske satt sammen et program fra musikal, operetter og opera. Alt knyttes sammen av konferansieren Erling Dahl jr.


 

Søndag 19.april
Utfluktsdag til Valevåg

Festivalen avsluttes i Valevåg, og det er et høydepunkt og en fast tradisjon at vi møtes i Fartein Valens hjem – Valenheimen denne dagen. Programmet åpner med musikkgudstjeneste, deretter følger kirkekaffe og til slutt avslutningskonsert. Sveio prestegjeld har fire gudstjenestesteder, der Valestrand kirke er det nordligste. Kirken ble bygget i 1873 og er blitt benyttet som kulturkirke siden 2004. Musikkgudstjenesten under festivalen har vært en fast del av programmet i alle år. NRK P1 overfører gudstjenesten direkte. Gunnar Salomonsen og Arild Steinsland er liturger, Fartein Valen-Sendstad holder preken, Arnfinn Tobiassen er kantor og vokalgruppen Nordic Voices deltar i liturgien.

Musikkgudstjeneste i Valestrand kyrkje kl 11.00

Gunnar Salomonsen, Arild Steinsland, Fartein Valen-Sendstad, Arnfinn Tobiassen og Nordic Voices.


Kirkekaffe, konsert og miniforedrag i Valenheimen kl 13.00
Fartein Valen-Sendstad, Einar Økland og Sigbjørn Apeland

IMG_7340

Kirkekaffen finner sted i komponistens hjem der Fartein Valen-Sendstad og Sølvi Vinnes er vertskap. I år innvies trøorgelet Fartein Valen tok ut til foreningslivet i Valevåg. Etter å ha stått gjemt på et skoleloft i Valevåg, ble det hentet frem og restaurert. NRK fattet interesse for instrumentet og historien bak det, og det ble derfor laget en reportasje i programmet Norg Rundt , Dette innslaget fikk stor oppmerksomhet. Sigbjørn Apeland og Einar Økland har satt sammen et program til innvielsen. Fartein Valen-Sendstad holder et miniforedrag tittelen, Brytninger:Fartein Valens møte med teologiske og politiske utfordringer på 30-tallet.

Ellers serveres det mye god mat, kaffi og kaker!


VÅREN

Avslutningskonsert med Sunnhordland kammerorkester

Valestrand kulturkyrkje kl 15.00

Dir Lars Erik ter Jung

Solister:
Isa Katharina Gericke – sopran           
Orlaug Evensen – fiolin           Aleksandar Glisic – bratsj

Shl%20kammerorkester%202014%20-2I dette programmet blir det i hovedsak nordisk musikk. Sverige er representert med Dag Wirèn sin spenstige Marchia fra strykeserenade Op.11 og Kurt Atterberg sin vakre Suite Nr.3 Op 19 for fiolin, bratsj og strykeorkester Op 19 nr 1. Solister er Orlaug Evensen på fiolin og Aleksandar Glisic på bratsj. Fra Finland får vi høre den kjente Romance i C av Jean Sibelius men også nyere og spennende toner i «Some aspects of Peltoniemi Hintrik’s funeral march» av Aulis Sallinen. Norge er også representert med nytt og gammelt. Knut Vaage sitt verk I Vrimmelen – rekonstruerte folkeviser og slåttar frå Sunnhordland, ble komponert til Sunnhordland kammerorkester og Fylkesmusikerne i Hordaland i forbindelse med Folkemusikkveka i Kvinnherad 2012 og urframført på åpningskonserten. På konserten i Valestrand kulturkyrkje blir det en litt forkortet versjon uten fylkesmusikerne. Edvard Grieg er også på programmet både med Im Volkston Op 63 og VÅREN. Her har vi vært så heldige å få med oss sopranen Isa Katharina Gericke som gjester festivalen som solist. Hun vil også synge to kjente arier av G.F Händel. Det er første gang Sunnhordland kammerorkester har konsert i Sveio og vi gleder oss til konserten i Valestrand kulturkyrkje


 

Festivalen ønsker tilbakemelding fra deg som har vært publikum under festivalen. Hva likte du og hva ønsker du mindre av? Send oss noen korte setninger. Disse tilbakemeldingene vil vi ta med oss i det videre arbeidet med festivalen. På forhånd – takk!