Eli Rygg i Sveio kyrkje

Eli Rygg og koret vil bli akkompagneret av Det norske festorkester under leiing av Harald Levang, og orkesteret vil også ha si avdeling med eige repertoar.

Sveio-DNFO

Barnekora i Sveio høyrer inn under sokneråda sitt arbeid og er fordelt på tre korgrupper. Vi øver i Sveio kyrkje om tirsdagen og Førde kyrkje kvar torsdag. Dette året har vi over 90 kormedlemmer i aldergruppa 1. til 7 klasse.

–   Det er fleire ting som gjer at me inviterte Eli Rygg. Ho er eit engasjert og varmt menneske og svært allsidig. På søndag vil barnekora og Eli Rygg framføre eindel av songane frå ”Portveien serien” og etter konserten vert det føredrag om barn og unge sin oppvekst : retten til å være den jeg er ” ” det handler om at du skal være deg” er gjennomgåande tema

–   Vi har samarbeidd med henne ein gong før og dette var ei positiv erfaring. Dei mest kjente songane frå ”Portveien serien” er aktuelle også i dag – og barnekora vil framføre desse saman med Eli Rygg.

KONSERT OG FOREDRAG

i Sveio kyrkje søndag 20. oktober Kl. 18.00
KOR, SOLISTAR OG ORKESTER
Medverkande: Eli Rygg, Sveio aspirantkor, Sveio barnekor, Førde barnekor, Det norske Festorkester.
Unknown
Kl. 19.00: Varmt og inspirerande FOREDRAG om barn og unge v/ ELI RYGG (kjent frå Portveien 2).
Tema : «Det handler om at du skal få være deg».
Konferansier: Solfrid Lier Habbestad
Enkel bevertning etter konserten
Entré kr. 50/fam. kr. 150