«Refractions» 24.februar

Solistkorets nye CD ”Refractions” er den fjerde innspillingen for BIS Records, og den tolvte utgivelsen under Grete Pedersens ledelse. Musikk av Fartein Valen står i sentrum, sammen med noen av hans samtidige; Alban Berg, Anton Webern og Olivier Messiaen. Innspillingen har nettopp fått en 6-er på terningen i Klassisk Musikkmagasin!

REFRACTIONS
Det Norske SolistkorInger Lise Ulsrud, orgelGrete Pedersen, dirigent
Vår Frelsers Kirke, Haugesund
Søndag 24. februar kl 19.30

 

Refractions (= «brytning») er Solistkorets fjerde innspilling på BIS Records, og den tolvte utgivelsen under Grete Pedersens ledelse. Musikk av den norske komponisten Fartein Valen (1887-1955) står i sentrum, sammen med noen av hans samtidige europeiske komponister: Alban Berg (1885-1935), Anton Webern (1883-1945) og Olivier Messiaen (1908-1992). Utvalget av komposisjoner på CDen «Refractions» synliggjør de musikkhistoriske brytningene i første halvdel av 1900-tallet, og setter Fartein Valens vokalverk inn i en europeisk sammenheng.

På konserten i kveld fremføres et utvalg av verkene fra CDen «Refractions», ispedd orgelverk av Olivier Messiaen og Fartein Valen.

Om utøverne:

Det Norske Solistkor (etabl. 1950) er Norges ledende kammerkor, og ett av landets fremste ensembler uansett musikksjanger. Musikalsk beveger koret seg ubesværet mellom det klassisk-romantiske repertoaret og samtidsmusikken, med stødige avstikkere til det folkemusikkbaserte og nasjonalromantiske. Solistkoret har en omfattende plateproduksjon, der de fire utgivelsene for BIS Records AB har fått storartet mottakelse også internasjonalt. I 2012 ble Solistkoret tildelt Rolf Gammleng-prisen i klassen Kunstmusikk for «fortjenestefull innsats ved innspilling av fonogrammer», og utpekt til «Årets utøver» av Norsk Komponistforening.

Grete Pedersen er internasjonalt anerkjent for sine stilsikre og musikalsk overbevisende fremføringer innen barokk, klassisk musikk og samtidsmusikk. Hun er for pioner å regne i sin tilnærming til folkemusikk og norsk kvedetradisjon for vokalensemble. Grete Pedersen er kunstnerisk leder for Solistkoret og professor i kordireksjon ved Norges Musikkhøgskole. Hun er ettertraktet over hele Europa som gjestedirigent og som leder av Masterclasses, og ble i 2010 tildelt Kritikerprisen innen musikk for en konsert med Det Norske Solistkor.

 


Program/ tekster:

Webern (1883-1945): Entflieht auf leichten Kähnen op. 2 (1908)

Tekst: S. George

 

Entflieht auf leichten Kähnen

berauschten Sonnenwelten

daß immer mildre Tränen

euch eure Flucht entgelten.

 

Seht diesen Taumel blonder

lichtblauer Traumgewalten

und trunkner Wonnen sonder

Verzückung sich entfalten.

 

Daß nicht der süße Schauer

in neues Leid euch hülle –

es sei die stille Trauer

die diesen Frühling fülle.

 

Flyktar på lette båtar

Oversatt av Are Frode Søholt

 

Flyktar i lette båtar

i ei rusa solverd

slik milde tårar alltid

syt for di flukt.

 

Sjå på denne blonde svimring

ein lyseblå drømmekraft

og ei rusa glede som

gjev næring til begeistringa.

 

Det er ikkje den søte dusjen

som kler deg inn i smerte –

det er den stille sorga som

fyller denne våren.

 

Berg (1885-1935): ‘Die Nachtigall’ (1907) fra Sieben frühe Lieder
Tekst: T. Storm

Das macht, es hat die Nachtigall

Die ganze Nacht gesungen;

Da sind von ihrem süssen Schall,

Da sind in Hall und Widerhall

Die Rosen aufgesprungen.

 

Sie war doch sonst ein wildes Kind,

Nun geht sie tief in Sinnen,

Trägt in der Hand den Sommerhut

Und duldet still der Sonne Glut

Und weiß nicht, was beginnen.

 

Das macht, es hat die Nachtigall

Die ganze Nacht gesungen;

Da sind von ihrem süssen Schall,

Da sind in Hall und Widerhall

Die Rosen aufgesprungen.

 

Nattergalen

Oversatt av Are Frode Søholt

 

Det var fordi ein nattergal

gjennom natta klang;

det var frå tonens vene kall

i gjenklang og i ljomehall,

at rosa ut ho sprang.

 

Ein blome vill ho ein gong var,

no går ho, djupt i tankar.

Sommarhatten ho i handa har

den heite solvarmen ho tar

og veit ei kvar ho vankar.

 

Det var fordi ein nattergal

gjennom natta klang;

det var frå tonens vene kall

i gjenklang og i ljomehall,

at rosa ut ho sprang.

 

 

Messiaen (1908-1992): «Cinq Rechants» (1948)

I.
hayo kapritama la li la li la li la ssaréno
les amoureux s’envolent
Brangien dans l’espace tu souffles
les amoureux s’envolent
vers les étoiles de la mort
t k t k t k t k t k
ha ha ha ha ha soif
l’explorateur Orphée
trouve son cœur dans la mort
miroir d’étoile château d’étoile
Yseult d’amour séparé
bulle de cristal d’étoile mon retour
miroir d’étoile château d’étoile
Yseult d’amour… Iseult…

hayoma kapritama
les amoureux s’envolent… A
l’explorateur Orphée
trouve son cœur dans la mort
Barbe Bleue
château de la septième porte

hayo kapritama la li la li la li la ssaréno

 

I.

hayo kapritama la li la li la li la ssaréno

the lovers fly away

Brangaine in space you breathe

the lovers fly away

toward the stars of death

t k t k t k t k t k

ha ha ha ha ha thirst

the explorer Orpheus

finds his heart in death

mirror of star castle of star

Iseult separated from love

bubble of starry crystal my return

mirror of star castle of star

Iseult…

hayoma kapritama

the lovers fly away…

the explorer Orpheus

finds his heart in death

Bluebeard

castle of the seventh door

hayo kapritama la li la li la li la ssaréno
II.
ma première fois terre terre

l’éventail déployé
ma dernière fois terre terre

l’éventail refermé
lumineux mon rire d’ombre
ma jeune étoile sur les fleuves
ha solo de flûte berce
les quatre lézards en t’éloignant
mayoma kapritama ssarimâ…
ma première fois…
mano nadja lâma krîta makrîta…

lumineux mon rire…


II.

my first time earth earth

fan unfurled

my last time earth earth

fan folded up

luminous my shadowed laugh

my young star on the streams

ha a flute solo lulls

the four lizards as you move away

mayoma kapritama ssarimâ…

my first time…

mano nadja lâma krîta makrîta…

luminous my shadowed laugh…

 

III.
ma robe d’amour mon amour
ma prison d’amour faite d’air léger
lîla lîla
ma mémoire ma caresse
mayoma ssari mane thikâri
oumi annôla oumi
cheu cheu mayoma kapritama kalimoli
sarî floutî trianguillo…
robe tendre toute la beauté
paysage neuf
troubadour Viviane Yseult
tous les cercles tous les yeux
pieuvre de lumière blesse
foule rose ma caresse
oumi annôla oumi
cheu cheu mayoma kapritama kalimoli
robe tendre…
sarî sarî… sarîma
tous les philtres sont bus ce soir encore ha ha um

 

III.
my gown of love my love

my prison of love made of light air

lîla lîla

my memory my caress

mayoma ssari mane thikâri

oumi annôla oumi

cheu cheu mayoma kapritama kalimoli

sarî floutî trianguillo…

tender gown all the beauty

new landscape

troubadour Vivian Isolde

all the circles all the eyes

octopus of light hurts

pink crowd my caress

 

oumi annôla oumi

cheu cheu mayoma kapritama kalimoli

tender gown…

sarî sarî… sarîma

all the love potions are drunk tonight again ha ha um

 

V.

mayoma kalimolimo
tes yeux voyagent dans le passé
mélodie solaire de corbeille courbe
t k t k t k t k t k um um
dans le passé
losangé ma fleur toujours

philtre Yseult rameur d’amour
flako flako
fée Viviane à mon chant d’amour
cercle du jour hayo hayo
foule rose hayo bras tendu

pieuvre aux tentacules d’or
Persée Méduse
l’abeille l’alphabet majeur
fleur du bourdon tourne
tourne tourne à mort
quatre lézards la grotte
pieuvre et la mort
corolle qui mord deuxième
garde à manger d’abord ha
fleur du bourdon tourne…
losangé ma fleur toujours…
mayoma kalimolimo
t k t k t k t k t k um um
dans l’avenir

V. 
mayoma kalimolimo

your eyes travel into the past

solar melody of curved basket

t k t k t k t k t k um um

into the past

diamond-shaped my flower always

potion Isolde love’s oarsman

flako flako

fairy Viviane to my song of love

circle of day hayo hayo

pink crowd hayo arm outstretched

octopus with tentacles of gold

Perseus Medusa

the bee the main alphabet

flower of bumble-bee turn

turn turn to death

four lizards the cave

octopus and death

corolla that bites second

keeps some to eat first ha

flower of bumble-bee turn…

diamond-shaped my flower always…

mayoma kalimolimo

t k t k t k t k t k um um

into the future

 

Olivier Messiaen (1908-1992): «Joie et Clarté des Corps glorieux»  for solo orgel (1938)

«De forherligede glede og klarhet»

 

Messiaen (1908-1992): «O sacrum convivium» (1937)

 

O sácrum convívium! In quo Chrístus súmitur:
Recólitur memória passiónis éjus:
Mens implétur grátia, mens implétur grátia.
Et futútæglóriænobis pígnus dátur,

Allelúia!

 

O hellige gjestebud, hvor Kristus blir fortært.
Minnet om hans pasjon blir gjenkalt.
Våre sjeler blir fylt med nåde.
Løftet om den fremtidige herlighet blir gitt oss.

Halleluja!

 

Valen (1887-1952): Kom regn fra det høie op. 25 (1936)

Tekst: Hans Adolph Brorson (1694–1764), etter J.C. Stegmann

Kom regn fra det høie, la jorden oplives
som blomstrende dal.
At hvad oss vaar Jesus har lovet maa gives
i tusene tall.
Du vilde det arme, fortørrede mod

forfriske og glede
og kilder innlede
av paradis flod.

Kom hellige olje, salv sjelen med krefter,
med aand og med liv.
Alt hvad jeg skal tenke og gjøre herefter,
det selv du mig giv.
Saa aandens livsalige frukter maa staa
i deiligste grøde
og seierik døde
den onde attraa.

Vaar barneretts vidne, hjelp Abba at sige
med munn og med sinn.
Gi visshet i troen til opad at stige
med trofaste trin!
Og vis mig, saa titt du, o salighets pant
om himlen erindrer,
hvor kronen den tindrer
som Jesus oss vant.


Valen (1887-1952): Preludium og fuge for orgel (1939)

 

Valen (1887-1952): Hvad est du dog skiøn op. 12 (1930)
Tekst: Hans Adolph Brorson (1694–1764)
Hvad est du dog skjøn,
Ja skjøn, ja skjøn,
Du allerlifligste Guds Søn!
Du min Sulamit, Sulamit.
Ja mit, ja mit,

Alt, hvad jeg har er også dit.

Min Ven, du est min,
Ja min, ja min;
Så lad mig altid være din!
Ja vist, evig vist,
Ja vist, ja vist!
Du min skal blive her og hist.

Men tenk, jeg er her,
Ja her, ja her,
Iblandt så mange dragne Sværd!
Så kom, Due! kom Due!
Ja, kom, ja, kom!
I klippens Rif er Ro og Rum. 

 

Valen (1887-1952): Der 121. Psalm op. 2 (1911)
Tekst: Bibelen

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen;
wovon wird mir Hülfe kommen?
Meine Hülfe kommt von dem Herrn der Himmel
und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen
und der dich behütet schläft nicht.
Der Herr behüte dich von allem Übel.
Er behüte deine Seele.

Er behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an und in Ewigkeit.

Salme 121 (vers 1-3, 7,8)

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord.
Han lar ikke din fot bli ustø,
din vokter blunder ikke.
Herren skal bevare deg fra alt ondt
og verne om ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din
inngang

fra nå og til evig tid. 

 

Solistkoret gir fire release-konserter i hhv Stavanger, Haugesund, Oslo og på Røros.

Fartein Valenstiftelsen er arrangør for konserten i Haugesund, og inviterer til en innledning om programmet før konserten. Innledningen holdes av Inger Elise Reitan i matsalen på First Hotel Hendersons City kl 18.30.

Man kan kjøpe billetter ved å henvende seg til Festivitetens billettkontor tlf 52744545.

 

Dette er en virkelig stor begivenhet og det blir derfor en fantastisk  anledning til å få høre solistkoret  i storform synge noe av det flotteste som er skrevet i første halvdel av det 20. århundre. Last ned tekstheftet til CD-en her
Booklet%20BIS-1970%20SACD%20proof2-1

 

 

 

 

Inger Lise Ulsrud er kantor i Uranienborg kirke og professor i kirkemusikk ved Norges Musikkhøgskole. Ulsrud har en omfattende konsertvirksomhet og har deltatt på en rekke internasjonale orgeldager og festivaler over store deler av Europa, og gir regelmessig mesterklasser i improvisasjon i inn- og utland. Ulsrud medvirker til Solistkorets lanseringskonserter i Stavanger, Haugesund og Oslo.

 

 

 

Før konserten holder Inger Elise Reitan kl 18.30 en innledning om programmet i matsalen på First Hotel Hendersons City.

 

 

Hjertelig velkommen til konsert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med konserten tilbyr vi gunstig overnattingstilbud på First Hotel Henderson City. Gourmetpakke på Lothes Mat og Vinhus går ut i forbindelse med konserten 24.2 pga for få påmeldte.