Bli medlem i Fartein Valens Venner

Fartein Valen-stiftelsen har en egen venneforening for dem som er opptatt av Fartein Valens musikk. Medlemskapet koster kr 200 i året. For å styrke stiftelsens arbeid, ønsker vi å øke antall medlemmer i venneforeningen.

Medlemskontingentene går inn som egenkapital i det arbeidet stiftelsen utfører. I vedtektene for stifeltelsene heter det bl.a. at stiftelsen skal arrangere den årlige Fartein Valen-festivalen.Stiftelsen støtter også tiltak som vil styrke utbredelsen av Fartein Valens musikk, f.eks CD-utgivelser.

Nyhetsbrevet som blir sendt ut til medlemmene, er vår kommunikasjonskanal for å informere om det pågående arbeidet. Dette er særlig viktig når vi nå står foran byggingen av et eget Fartein Valen-senter. Velkommen som medlem i Fartein Valen-stiftelsen!

Bli medlem i Fartein Valens Venner